You are currently viewing Stor nyhet innen forskningen om Alzheimers sykdom!

Stor nyhet innen forskningen om Alzheimers sykdom!

  • Post category:Nyheter

Lecanemab som er utviklet av BioArctic AB i Sverige har vist positive resultater i en avgjørende klinisk studie med 1800 pasienter. Nå venter vurdering av legemiddelmyndigheter i USA, Europa og Japan og deretter trolig registrering slik at legemidlet kan komme på markedet. Legemidlet antas å bli tilgjengelig for pasienter i Europa 2024.
Lecanumab er et biologisk legemiddel, et antistoff som virker ved å fjerne beta-amyloid i hjernen, særlig en type løselige aggregat av beta-amyloid som kalles protofibriller. Dette er de første positive resultater med en legemiddelkandidat som påvirker kliniske symptom ved å fjerne beta-amyloid fra hjernen. Med legemidlet blir sykdomforløpet mer langsomt ( 30%), til forskjell fra dagens Alzheimerlegemiddel som kun reduserer symptomer av sykdommen.
Det ligger omtrent 20 års forskning bak dette legemidlet og den grunnleggende forskningen ble hovedsakelig gjort ved Uppsala Universitet i Sverige. Deretter ble legemiddelkandidaten utviklet til humant bruk av BioArctic i samarbeid den japanske bedriften Eisai. De svært kostbare kliniske studiene ble gjennomført ulike steder i verden, og ble finansiert av Eisai.
Nyheten gir håp om bedre behandling av Alzheimerpasienter, selv om det på det nåværende tidspunkt ikke er helt avklart hvilke pasienter som vil ha mest nytte av legemidlet. Registrering av en helt ny klasse legemidler er et viktig gjennombrudd som åpner for muligheter til å samle kliniske erfaringer om når og hvordan leger skal bruke denne type legemiddel på best mulig måte, slik at forholdet mellom nytte og bivirkninger optimaliseres.
Denne gode nyheten vil sannsynligvis også øke legemiddelindustriens interesse for å satse på demenssykdommer ettersom det nå er vist at det er mulig å lykkes med å utvikle nye legemidler. Nyheten illustrerer den langsiktige nytten av grunnforskning og betydningen av tålmodighet hos de som støtter forskning.

Lars Nilsson, Prof. Farmakologi, Universitet i Oslo og styremedlem i Civitan Norges forskningsfond for Alzheimers sykdom.

Sist oppdatert 9. oktober 2022 av Torgunn Hauge