Informasjon om arbeidet

Målgruppe

Rusavhengige som befinner seg i en rusfri fase. Invitasjoner går til behandlingsinstitusjoner og fengsler.

Visjoner for Aktivitet Mot Rus

  • Bruke idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet ved å. synliggjøre rusavhengige som en ressurs for seg selv og deres lokale nettverk.
  • Påvirke til mestring av oppgaver, samhandling og egenutvikling.
  • Skape nye kontakter / relasjoner til rusavhengige og unge i belastede miljøer.
  • Integrere lokale klubber, foreninger og andre naturlige lokale miljøer til Aktivitet Mot Rus.
  • Skape regelmessige arrangementer i lokalmiljøet.

Vi kan støtte lokale fengsler og behandlingsinstitusjoner med økonomiske midler på idrettsrelaterte aktiviteter etter søknad.

Sist oppdatert 9. oktober 2022 av Torgunn Hauge