Informasjon om fondet

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom ble stiftet i 1999 som et resultat av landsomfattende innsamlingsaksjon.  Det fantes ikke offentlig støttet program eller forening for Alzheimers forskning, derfor opprettet Civitan Norge, Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom som en egen Stiftelse. Fondets formål er å støtte norsk medisinsk forskning for Alzheimers sykdom. Det omfatter årsaksfaktorer, forebygging, utredning og behandling, samt tiltak rettet mot pårørende. Forskning er en langvarig prosess, men det nytter!

Gjennom disse årene har fondet delfinansiert lønnsmidler til stipendiater som har tatt sin PhD på Alzheimers sykdom, samt delt ut stipendiemidler til Norges fremste forskere på Alzheimer sykdom. Fondets styre har i alle år hatt med seg Norges fremste nevrologer/forskere som fagpersoner i forskningsfondet styre.

Donasjoner

Alzheimers sykdom – den snikende sykdommen – vi håper du kan bidra til økt forskning ved å gi en donasjon til fondet på konto: 1105 09 56514 eller Vipps: Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom nr 507458. Fondet er registrert i Brønnøysundregistret og godkjent av norske myndigheter.

Alzheimers sykdom er så vanlig at de fleste av oss kjenner en nær person som har sykdommen. Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. Alzheimers sykdom er så vanlig at nesten alle mennesker kjenner noen eller har hatt et familiemedlem med sykdommen. 10 % av alle over 65 år har sykdommen, og problemet er økende, fordi det stadig blir flere eldre blant oss. Ved Alzheimers sykdom skjer en gradvis ødeleggelse av hjernen hvor nerveceller dør og erstattes av proteinavleiringer.

Sykdommen begynner gjerne snikende, med lette hukommelsesvansker. Etter hvert tilkommer problemer i hverdagslivet, man får ikke til oppgaver som tidligere ble opplevd som enkle, og innlæring av nytt stoff blir vanskeligere. Mange blir nedfor i denne fasen, noen gjennomgår også personlighetsendringer. Etter hvert blir man mer hjelpeløs, kanskje apatisk og avhengig av pleie. Fra de første symptomene til man dør av sykdommen går det vanligvis mange år, ofte 10-12. Mange som har et familiemedlem med Alzheimers sykdom opplever det som han/hun dør sakte over år, sykdommen kan okkupere 15% av et menneskes levetid.

Kan vi gjøre noe for å unngå eller mildne denne tilstanden er det definitivt verdt det! Man regner med at det årlig koster det offentlige ca 21 milliarder kroner å gi pleie og omsorg til personer med demens. Per i dag finnes ingen effektiv medisinsk behandling, selv om det finnes noen medisiner som forbigående kan bedre hukommelsen og funksjonsevnen litt hos noen.

Selv om Alzheimer-forskningen har gjort vesentlige fremskritt de siste årene, gjenstår det mange problemer og uløste gåter. Vi trenger å vite mer om hva sykdommen kommer av, hvem som er mest utsatt, hvordan vi best kan utnytte ressursene våre til å hjelpe og pleie pasientene, og aller mest: hvordan vi kan forebygge og behandle sykdommen mer effektivt.

Det er gjort store fremskritt. Basert på økt innsikt i mekanismene bak sykdommen, lanseres lovende behandlingsalternativer. Norge har noen av de fremste hjerneforskerne i verden, som ikke minst arbeider med Alzheimers sykdom. Vi har gode forutsetninger, og med din hjelp kan norsk forskning være med på å “bringe ballen i mål” – etablere forskningsresultater som skaper et fundament for reell behandling av sykdommen.

Nyttig materiell

Klikk deg inn på brosjyren/folderen for mer informasjon om sykdommen.

Styret

Fra Civitan
Eva H. Johnsen, Leder, mob 906 00 669, h-johnse@online.no
Torgunn Røsbak Hauge, Nestleder
Randi Løwer, Styremedlem

Fagmedlemmer/råd
Anne Brækhus. Overlege/Forsker, Styremedlem
Ingun Ulstein, Overlege, Styremedlem
Mathias Toft, Professor/Seksjonsleder, Styremedlem

Sist oppdatert 8. februar 2023 av Torgunn Hauge