Civitan i Norge er representert i store deler av Sør-Øst Norge. Klikk deg inn på de forskjellige avdelingene nedenfor for mer informasjon. Om du ikke finner en Civitan klubb i ditt nærmiljø, kanskje du vil starte en? Ta i så fall kontakt med områdelederen som tilhører det området som er nærmest der du bor.

Danmark sine Civitan klubber en en del av Civitan i Norge. Les mer på deres hjemmesider www.civitan.dk

Agder

Camilla - Kristiansand

Velkommen til Civitan Camilla!

Vi er en dameklubb som består av 29 medlemmer. Vårt navn er hentet fra Camilla Collett. Vi har møter hver 2. og 4. tirsdag i måneden. Møtene har vi på Berges Hus, Marviksveien, Kristiansand.

Har du spørsmål eller lurer på noe kan du nå oss på E-post cccamilla@civitan.no eller ring Brit Davis, telf. 930 28653

Aktiviteter i Civitan Camilla

 • Hyggetreff for eldre
 • Vårfest
 • Julefest
 • Besøk på aldershjem
 • Aktivitet mot rus.
 • Forskningsfond for
 • Altzheimer sykdom
 • Idrett for mennesker med utviklingshemming

Styret i Civitan Camilla

Leder: Brit M. Davis
Nest leder: Mette Mørk Lier
Sekretær: Liv Berit Andersen / Ingrid Ousdal
Kasserer: Sonja Sigridnes

Farsund

Velkommen til Civitan Farsund!

Civitan Farsund ble stiftet 18. februar 1978 og består i dag av 17 positive mannfolk fra 46 til 84 år.
Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl 19.30 møtes vi i vårt eget Civitanhus.

Aktiviteter

Grilling for pensjonister, salg av strøsand og informasjon for turister.
Vi har et godt samarbeid med Farsund Frivilligsentral, Farsund omsorgssenter og Listaheimen.
På de to institusjonene er vi gledesspredere. Vi aktiverer beboerne med blant annet  boccia, ballspill og quiz.
Nasjonalt støtter vi forskningen på Alzheimers sykdom.

Kontaktperson

John Kjørkleiv
Mobil: 97675193
Epost:johnkjorkleiv@gmail.com

Styret

Leder Nils Grimnes, Nils.Grimnes@outlook.com, 94784867
Neste leder Stein Jarle Ofte, stjarlew@gmail.com, 95040335
Sekretær Sverre Kjørkleiv, sverre.kjorkleiv@vabb.no, 97067849
Kasserer Bjørn Fondevik, bjorn.fondevik@gmail.com, 45888758

Kristiansand

Velkommen til Civitan Kristiansand!

Vi har møtene våre på Berges Hus, 1. og 3. mandag i måneden, kl. 18.30.

Styret

Leder: Per Christian Tollefsen, mob. 94814430, randi.tollefsen@getmail.no
Neste leder: Ronny Eikerot, mob. 90841037, ronny.eikerol@gmail.com
Forrige leder: Tor Årseth, 91705002, tor.aarseth@hotmail.no
Sekretær, Svein Torkelsen, 90938188, skt49@online.no
Kasserer: Arne Næss, 90540654, arnnaes@online.no
Styremedlem: Endre Nodeland, 48156267, enodela@gmail.com
Styremedlem: Bjørn Håtveit, 91624575, bhatveit@online.no

Lillesand/Birkeland

Velkommen til Civitan Lillesand/Birkeland!

Civitan Lillesand/Birkeland har sitt møtelokale i Senter for eldre, Middelskolen, Lillesand.

Vi har møter hver 1. og 3. tirsdag i måneden hvorav vi på et av disse to møtene har foredrag eller går på bedriftsbesøk lokalt. 

Lørdag 7. mai skal ha "vårmarked" hvor inntektene fra denne aktiviteten i sin helhet skal gå til flyktninger fra Ukraina som kommer til Lillesand og Birkeland.

Kontakt

Leder Anne Brit Beisland, e-mail adresse: annebrit.beisland6@gmail.com telefon: 905 17596
Leder Inger Margrethe Røstad, e-mail adresse: ima-ro@online.no telefon: 928 09342

Styret

Leder Anne Brit Beisland, Rørhomvegen 37, 4760 Birkeland, tlf. 905 17596, e-mail: annebrit.beisland6@gmail.com
Leder Inger Margrethe Røstad, Strøget 128 C, 4760 Birkeland, tlf. 928 09342, e-mail: ima-ro@online.no
Sekretær Tordis-Alise Paulsen, Bellevue 6, 4790 Lillesand, tlf. 950 53118, e-mail: tol-paul@online.no
Kasserer Solveig Irene Bjørkestøl, Bergstø 1 F, 4790 Lillesand, tlf. 992 74517, e-mail: solveig.bjorkestol@online.no

Vennesla

Velkommen til Civitan Vennesla!

Civitan er en frivillig organisasjon. Vi arbeider for å skape et bedre samfunn, gjennom å hjelpe enkeltmennesker og engasjere.

Ønsker du å gjøre noe for dine medmennesker eller lokalsamfunn? Og om du har noen timer ledig innimellom for å gjøre en samfunnstjeneste? Da er du velkommen i Civitan. For mer informasjon kontakt Ole Johnny Hansen mobil 95700049.

Vi har møter første og tredje tirsdag i måneden, KL.18.00-21.00.
på Breimyr, Erkleivvegen. Klubbhuset bygde vi om la nytt gulv og malte i møtelokalet. I klubbhuset er det også verksted og litt lagerplass.

Her lager vi div. ting for lotteri og salg, som sittegruppe/rastesett for store og små, fuglebur og annet.

Styret

President Ole Johnny Hansen.
Sekretær: Steinar Eriksen
Kasserer: Øyvind Berntsen.
Styremedl.: Willian Aune.
Styremedl.: Helge A. Gundersen
1. varamann: Olav Vennesland

Danmark

Skagen

Civitan Skagen, Danmark

Bestyrelse 2022

Formand: Jan Schmidt, e-mail: janschmidt9990@gmail.com
Sekretær: Jens Bay-Nielsen, e-mail: lillyogjens@skagennet.dk
Kasserer: Oskar Schmidt, e-mail: oskars@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Villy Sander

Se mere på www.civitan.dk

Sæby

Civitan Sæby, Danmark

Bestyrelse 2022

Formand: Hans Overgaard, e-mail bhovergaard@safnet.dk
Næstformand: Thorkild Hansen, e-mail: hybholt@skylinemail.dk
Sekretær: Knud Erik Stevn, e-mail ike@stevn.eu
Kasserer: Hans Abildgaard, e-mail hansabild@gmail.com
Afgået Formand: John Madsen, e-mail johnlm11@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Mogens Eltved

Se mere på www.civitan.dk

Midt-Norge

Elverum

Velkommen til Civitan Elverum!

Våre aktiviteter i Civitan Elverum er i hovedsak rettet mot
beboere på sykehjem, omsorgsboliger og eldre som bor alene hjemme. Vi arrangerer hyggetreff og formiddagstreff med nystekte vafler. Busstur for hjemmeboende eldre.

Hjelpsomhet, kunnskap og fellesskap er grunnlaget for vårt arbeid. Vi er tilsluttet Civitan i Norge, og er en upolitisk og nøytral organisasjon. Civitan Elverum er en ren dameklubb.

Vi vil svært gjerne ha flere medlemmer, så du er velkommen til å bli medlem. Bare kontakt oss. Vi har møter hver annen tirsdag ( i partalls uker  uke 2 – 4 – 6 osv.) Møtene holdes i Møteplassen Elverums lokaler.

Kontaktperson

Kirsten Hildonen Solveien 17, 2414 Elverum e-post; k_hildonen@hotmail.com, tlf.98032547.

Styret

Leder Kirsten Hildonen,  e-post k_hildonen@hotmail.com
Kasserer Gunhild Rasch, e-post gunhild.rasch@yahoo.com
Sekretær Kari Harby Jevnaker, e-post kari-jev@online.no
Hadeland

Velkommen til Civitan Hadeland!

Vi er en blandet klubb. Medlemmene er fra 20 til 90 år. Vi er en forening som jobber med Idrett for Utviklingshemmede i samarbeide med Brandbu IF. Vi har hovedtrener ansvar for denne gruppen, hvor vi har fokus på Friidrett om sommeren og Ski og Truger om vinteren. Vi trener på sommer på Idrettsbanen på Brandbu og inne på Jaren skole om vinteren. Ski og Truger trener vi på Lygna om vinteren.

Vi har også andre prosjekter i vårt nærmiljø, alene eller sammen med andre lokale foreninger, bla. Vaffelsteiking på sykehjemmene.

Vi har også samarbeide med andre Civitan klubber i landet.
Møtene våre har vi på Trivselshuset i Brandbu, 1 og 3 onsdag i måneden, kl 1900. Vi har Foredrag og sosiale sammenkomster.

Kontakt person

Bente Ruud, tlf: 91771672, mail: bente.ruud@civitan.no
Civitan Hadeland, c/o Bente Ruud, Stensrudvegen 1, 2760 Brandbu.

Styret

Leder Marit Siegel
Leder Kaja Karlsson
Sekretær Bente Ruud
Kasserer Olav Jansen
Styremedlem Susanne Hole

Ullensaker

Vi ønsker alle velkommen til Civitan Ullensaker

Fredstjernen står å lyser og ønsker alle velkommen til Ullensaker, det gjør også vi i Civitan Ullensaker.

Vi har møter to gang i måneden, 2. og 4. onsdag.
2. onsdag er vi på Gjestad Bo og Aktivitetssentret (dagsentret) Jessheim
4. onsdagen er vi på Kløfta Bo og Aktivitetssenter, (møterom v/dagsenter) Kløfta.

Aktiviteter

Civitan Ullensaker er gjerne hjelpere på Idrett for Utviklingshemmede.
Vi er med i arrangement for Aktivitet mot Rus, som arrangeres en gang i året.

Vi har hyggekvelder for eldre 1. mandag i hver mnd. på Bo – og aktivitetssentrene på Jessheim og Kløfta. Ungdomsklubbene i kommunen får økonomisk støtte.

Vi har kakelotterier, julelotteri, sommerlotteri, men største delen av inntektene kommer fra BINGO. Vi har arrangert mannekengoppvisning høst og vår. Vi prøver oss gjerne med nye ting hvis anledningen byr seg.

Vi støtter spesielt fotball-laget i Borgen Unifild.
Vi støtter også Civitan Norges Fond mot Alzheimers sykdom.

Kontaktperson

Ellinor Øfeldt Mobil 95 96 05 99
Epost: ccullensakersiv@civitan.no

Styret

President past: Estelle Temple Josten
President: Rand-Marit A, Graversen
Kasserer: Grethe Fjelly.
Sekretær: Brita Vigen Eide

Østfold

Fredrik - Fredrikstad

Velkommen til Civitan Fredrik!

Civitan Fredrik er en blandet klubb med 16 medlemmer. Vi har frivillige møter hver 1. og 3. tirsdag i mnd i Produksjonsveien 16 i Fredrikstad kommune.

Vi i Civitan Fredrik er en frivillig organisasjon som støtter alle som trenger hjelp til både arrangement og pengestøtte.

Vi er blant annet med å hjelper til med julecupen i Kongstenhallen og idrettsdagen på Sandbakken for mennesker med bistandsbehov. En gang i måneden spiller vi Bingo med de eldre. Vi har også hjulpet ungdom som har vært med på både VM og OL. Vi har i over 30 år hatt høstfest for eldrefest på Stabburet i Fredrikstad. Vi har tre hjertesaker i Civitan: Det er Aktivitet Mot Rus, Forskningsfond for Alzheimer og idrett for mennesker med bistandsbehov.

Vi gjør også mye sosialt sammen alt fra blomsterturer på Risholmen, tv program hos NRK, fast sommeravslutning med god mat, bowling med mye mer!

Følg oss gjerne på vår Facebook side: Civitan Fredrik

Styret

Leder: Malin
Tidligere leder: Willy
Sekretær: Kjell Arne
Kasserer: Yngvar
Styremedlem: Kai

Kontaktperson:

Willy, e-post friiwilly@gmail.com

Rogaland

Haugesund

Velkommen til Civitan Haugesund!

Klubben er en ren dameklubb og vi er i dag 17 medlemmer. Vi har våre møter hos Olaussens Metall AS  1. og 3. torsdag i måneden.

Aktiviteter

Hovedaktiviteter er  å hjelpe i nærområde, rusomsorg og psykisk helse! Vi inviterer foredragsholdere fra ulike hold til våre møter og vi tar gjerne en tur på bedriftsbesøk.
Hver sommer og jul har vi avslutningsmøter og vi drar på hytteturer. Vi serverer fast på blindeforeningen sine møte 1 gang i måneden. Vi har kos og hygge på alders- og sykehjem, og besøker Frelsesarmeens Bo- og Omsorgssenter.
Inntektene får vi ved utlodning. Våre medlemmer er ganske flinke med håndarbeid, så her blir det mange hjemmelagede gevinster. Målet for klubben er å hjelpe andre og vi arbeider hovedsakelig i nærmiljøet, men støtter også med penger til spesielle formål etter søknad. Hvis du er interessert i å bli medlem i Civitan Haugesund, ta kontakt og bli med på neste møte.

Kontakt

E-post:  civitanhaugesund@outlook.com

Styret

President: Gunvor Kobbeltvedt
Sekretær: Grete Marta Dybdahl Amundsen
Kasserer: Kari F.Pedersen
Styremedlem: Anne Lise Davick

Stor-Oslo

Bærum

Velkommen til Civitan Bærum!

Kontaktperson

Terje Voll
Mobil: 970 77 117
Epost: vollt@frisurf.no

Civitan Bærums Styre

Styret 2022 består av:
President:  Stig Bakke
Forrige President: Stein Eriksen
Styremedlem: Sylva Tynes
Sekretær: Terje Voll
Kasserer: Stein Eriksen

Klikk deg videre her for mer informasjon

Kjelsås

Velkommen til Civitan Kjelsås!

Vår hovedmålgruppe er å hjelpe bydelens funksjonshemmede og eldre. I tillegg jobber vi også med rusmisbrukere. Vi er en klubb med basis i lokalmiljøet på Grefsen og Kjelsås. Våre møtedager er en onsdag pr mnd. på Frysja 33, Kjelsåsveien 151, Kl. 18.00. Vi er i dag 24 medlemmer.

Vi søker flere medlemmer som ønsker å være med oss i dette viktige arbeide vi prøver å gjøre for mennesker, som trenger hjelp ut over de offisielle kanaler. På våre møter prøver vi regelmessig å ha foredragsholder. Vi samarbeider nært med klubbene i vår sone for felles arrangement.

Hovedaktiviteter

Vi har fortsatt Discotek for Ungdom med bistandsbehov.
Besøk på Sykehjem.
En del aktiviteter på Hadeland.
Trim og svømming for barn med funksjonshemninger.

Kontakt person

Torild Jensen e-post torild27@online.no

Styret

Leder: Torild Jensen
Kasserer: Marit Munoz
Sekretær: Anne C Ødegaard
Styremedlemmer: Arne Rønning, Roy Jensen og Ragnhild Aas.

Telemark

Bamble

Velkommen til Civitan Bamble!

Hovedaktiviteter

 • Arbeider i nærmiljøet for
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Rus avhengige
 • Barnevern
 • Alzheimer

Kontaktperson

Kari Kasland
Mail: kari.kasland@sf-nett.no
Tlf.: 911 12 060

Styret

Sekretær Solveig Bårdsen
Kasserer Grethe Ljungren
Styremedlem Berit Schou Henrichsen
Varamedlem Randi Tangen

Hedda - Skien

Velkommen til Civitan Hedda!

Klubben har møter på Gulset Nærmiljøtiltak annenhver mandag kl 18.30. Vi er en aktiv dameklubb. Vi mener det er viktig å hjelpe andre, men like viktig å ta vare på våre egne medlemmer.

Klubben

 • Medlemsmøter
 • Temamøter
 • Delta på møter med andre Civitanklubber
 • Ut i det blå turer

Nærmiljøet

 • Hjelper til der vi trengs på Nærmiljøtiltaket.
 • Serverer kveldsmat på en Bolig med tilrettelagte tjenester annenhver onsdag.
 • Arrangerer hyggekveld for eldre en gang på våren.
 • Julekalender til Krisesenteret i Telemark.
 • Har ulike tiltak for å samle inn penger som vi deler ut igjen i vårt nærmiljø.
 • Civitan har et Alzheimer forskning fond som vi også støtter
 • Selger opptenning briketter, som vi har laget selv.
 • Julelotteri m.m

Vi er en klubb med god økonomi.

Nå har det vært 2 år med liten aktivitet grunnet Corona viruset. Så nå må vi bygge opp klubbaktivitetene litt på nytt. Vi ønsker alltid flere medlemmer.

Ta gjerne kontakt med Vivian Kowalski Solvang tlf: 95767060, vivian.sol@live.no

Styret

Leder: Vivian Kowalski Solvang
Forrige Leder: Reidun Sommero
Neste Leder: Ikke valgt
Kasserer: Mette Hogstad
Sekretær: Synnøve Løberg

Porsgrunn

Velkommen til Civitan Porsgrunn!

Klubbens hovedaktivitet er å bidra med hjelp til trengende.

Vi arbeider for å hjelpe mennesker som av en eller annen grunn har det vanskeligere enn andre.

Vi har i dag 17 medlemmer og har to møter pr. måned. Møtene holdes på onsdager kl. 18:00. Vi holder til på Velferden på Vestsida i Porsgrunn.

Gjester er alltid velkomne til å besøke våre ordinære møter. Hvis du er interessert i å bli medlem i Civitan Porsgrunn, ta kontakt og bli med på neste møte.

Klubbens Facebook side finner du her

Kontaktperson

Rolf Erik Riis Nilsen, rerni07@gmail.com - 90930971

Styret

Leder og kasserer: Rolf Erik Riis Nilsen
Sekretær John Nilsen
Styremedlem: John Rønning
Styremedlem: Svein Kaldbekkdalen
Styremedlem : Torfinn Westerdal

Vestfold

Frøya - Sandefjord

Velkommen til Civitan Frøya

Vi er en ren dameklubb med 20 medlemmer. Møtene holdes i Prinsengt. 4-6 hver 1. og 3. mandag i måneden. Vår klubb er en serviceklubb som arbeider for nærmiljøet. Men klubben deltar også i diverse prosjekter i samarbeid med andre Civitan-klubber i hele landet. 

Hovedaktiviteter

 • Sang og hygge for beboere på senter for personer med demens sykdom.
 • Arrangerer, i samarbeid med andre klubber, aktiviteter og idrettsdag for rusavhengige i institusjoner.
 • Bidrar på aktivitetsdag for utviklingshemmede.
 • Arrangerer mannekengoppvisning og juleutlodning.

Kontaktperson

Liv Tjomsland; liv@tjomsland.no; 48048701

Styret

Leder Tone Hjerpetjønn, (fom 15.06.2022) e-post tonehjer@online.no
Kasserer Anne Lise Olsen
Styremedlem Kari Anne Bjønnes
Sekretær Liv Tjomsland

Gyda - Holmestrand

Velkommen til Civitan Gyda

Klubben ble stiftet i 1983 og har kun kvinnelige medlemmer. Vi har våre møter 2. og 4. onsdag i måneden kl 19:00 på Kjærsenteret i Holmestrand. Pr 1.5.2022 har klubben 28 medlemmer. Hvis du ønsker å bli medlem, eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med leder.

Hovedaktiviteter

 • Hjelpe til ved arrangementer for eldre i kommunen
 • Hjelpe til med Aktivitet mot rus i Vestfold
 • Hjelpe til med Aktivitet for mennesker med utviklingshemming
 • Yte økonomisk bistand til foreninger og andre trengende i nærmiljøet
 • Arrangere bacalao-fest i Holmestrand sammen med Civitan Holmestrand
 • Delta med stand på Julemarked i Holmestrand
 • Hjelpe til på Kjærsenteret med forskjellige oppgaver

Kontaktperson

Bjørg Elisabet Johannessen, epost bjorg.elisabet@gmail.com, tlf 977 39 915

Styret

Leder Bjørg Elisabet Johannessen
Sekretær Bjørg Njøten Iversen
Kasserere Wenche Bergun og Torill Lørdahl
Styremedlemmer Kari Due Grøndahl og Wenche Jensen

Holmestrand

Velkommen til Civitan Holmestrand!

Vi er nå 30 medlemmer. Møtene har vi i lokalene på klubbhuset til Holmestrand og Botne skøyteklubb på Gullhaug, som vi har en leiekontrakt og et samarbeid med. Etter at vi bygde om, og pusset opp lokalene, har det blitt et sted vi trives i. Foruten møtelokalene, har vi et samarbeid med Skøyteklubben om lagerplass av Bacalao-utstyr i Skøyteklubbens telt på Hvitstein stadion. I forbindelse med strøsandprosjektet har vi et lager for utkjøring av strøsand på kommunelageret.

Her er en link til vår Facebookside.

Styret

Leder: Pål Andreassen mob 993 80 511 e-post; pal.andreassen.holmestrand@gmail.com
Nestleder: Sven Åge Bekkestad
Sekretær: Tom Amundsen
Kasserer: Per Olav Johannesen
To styremedlemmer: Jens Christian Schrøder og Helge Due Grøndal.

Revisor: Rolf Dehli og Hans Erik Vermelid
Valgkomite: Hans Erik Vermelid og Jon Øyvind Lønn

Horten

Velkommen til Civitan Horten!

Vi har våre møter i  leide lokaler i Løkkegt.1 i Horten, hvor også Europakontoret holder til. Vi har våre medlemsmøter 1. og 3. mandag i hver måned. Hovedaktivitet er juletresalg i desember hvert år.

Kontakt

Leder Ståle Nyrud, snyrud61@gmail.com, mobil 41245418

Styret

Leder Ståle Nyrud
Forrige leder Arvid Hansen
Kasserer Stein Gunnar Nilsen
Sekretær Per Klausen
Styremedlemmer Per Arne Solbakken og Bent J Lærum

Kristina - Tønsberg

Velkommen til Civitan Kristina i Tønsberg!

Dameklubben består av 26 medlemmer.
Møtedager er annen hver mandag kl.18.00 i ulike uker. Vi holder til i Klubbhuset vårt på Furukollen, Husvik i Tønsberg. Dette huset har vi sammen med CC Tønsberg.

Møtene våre

Vi starter alltid møtene med å tenne tre lys og ha en hyggelig historie som ord for dagen.

Vi har arbeidsmøter, foredragsmøter, egne aktivitetskvelder og rene hyggekvelder, sommer og juleavslutning.
Sammen har vi et godt fellesskap som gir oss ny giv i arbeidet med de som ikke har det like bra som oss.

Hovedaktiviteter

 • Hyggetreff for eldre
 • Dansefest for utviklingshemmede sammen med Civitan Tønsberg
 • Hjelper til i Barkåkerhallen hos Tønsberg FIL
 • Hjelper til på Idrett for utviklingshemmedes arrangementer i regi av Civitan
 • Aktivitet mot Rus aktiviteter i Vestfold - Bowling og andre arrangementer
 • Drift av Camping på Torgersøya sammen med Civitan Tønsberg i sommerferien
 • Inntektsbringende aktiviteter som julesalgsmesse, juleutlodning, loppemarked/Garasjesalg, Grasrotandelen og Bingo drift

Her er link til Civitan Kristina sin side på Facebook.

Kontaktperson

Tone Landsverk mob 913 48 359 e-post cckristina@civitan.no

Styret i Civitan Kristina

Leder Tone Landsverk
Neste leder Kari Wang
Kasserer/ Kontaktperson Brønnøysund/ PR Torgunn Hauge
Sekretær Unni Kirkevold/ Kjellaug Tysland
Styremedlem aksjon Else Marie Hasle
Styremedlem finans Unni Kirkevold
Styremedlem Elin Lie

Larvik

Velkommen til Civitan Larvik!

Civitan Club Larvik er en herreklubb. Vi er nå 23 medlemmer. Møtene holdes første og tredje onsdag i måneden, klokka 18:30 – 21:00. Vi holder til i lokalene til Nanset Sanitetsforening Nansetgata 68 Larvik.

Gjester er alltid velkomne til å besøke våre ordinære møter. Hvis du er interessert i å bli medlem i Civitan Club Larvik, ta kontakt og bli med på neste møte.

Hovedaktiviteter

 • Utdeling av Bingoinntekter og Grasrotandelen til trengende i vårt nærmiljø.
 • Kjøring av lettere demente fra dag-kurs drev vi med før Coronaen satt en stopper for det.
 • Ellers er vi veldig flinke til å prioritere et godt miljø i klubben, noe vi lærte den gang klubben ble forsøkt nedlagt og vi satt igjen med 10 medlemmer

Civitan Club Larvik på Facebook

Kontaktperson

Kasserer Steinar Færvik mob 957 59 197 e-post; steinarfaerevik@gmail.com

Øvrige i styret er

Leder: Per Schrøder
Kasserer Alf Langseth
Styremedlem / påtroppende Leder: Stig Wangen
Styremedlem: Per Alviniussen
Data / Hjemmeside, er det leder i IT-gruppa: Helge Nilssen.

Liv Larvik

Velkommen til Civitan Liv Larvik!

Klubben er en dameklubb. I 2020 hadde klubben 26 medlemmer. Vi holder møter 2. og 4. onsdag hver måned i Nansetgt. 68 i Larvik.

Aktiviteter

Personer med Funksjonsnedsettelse

 • Dans med levende musikk og bevertning 2 ganger årlig
 • Hjelp og aktiviteter i Gurvika, feriesenter for mennesker med funksjonsnedsettelse

Personer med Demens

 • Besøk i 4 bofellesskap 2 ganger i halvåret
 • Støtter forskning på Alzheimers sykdom i Civitan i Norges Forskningsfond

Personer med Rusavhengighet

 • Frokost hver mandag for rusavhengige i nærmiljøet
 • Påske – og julelunsj for samme målgruppe
 • Er aktive med i komiteen for Aktivitet Mot Rus i Vestfold
 • Deltar i enkelte aktiviteter

Kontaktperson

Randi Løwer, tlf. 92461842, randilower@gmail.com

Styret

Leder:  Randi Løwer
Neste leder: Randi Løwer   
Forrige leder: Solfrid Engebretsen Gumø
Sekretær: Heidi Christiansen
Kasserer: Gro Færvik Gjekstad
Styremedlem: Brit Andrea Hansen
Styremedlem: Unni Rigmor Rutledal
Styremedlem: Hanne Britt Thorsen

Sandefjord

Velkommen til Civitan Sandefjord

Klubben er en herreklubb og har 25 medlemmer.
Medlemmene har som felles mål å hjelpe de svakeste i lokalmiljøet.

Det blir avholdt møte første og tredje onsdag i måneden på Sparbo.  Prinsensgate 4-6. På møtene blir det tatt opp aktuelle saker, inviterer foredragsholdere eller besøker bedrifter og institusjoner.

Hovedaktiviteter

 • Aktivitet mot rus og Idrett for psykisk handikappede
 • Salg av dagbøker
 • Besøkstjeneste
 • Årlig busstur for demente (Alzheimer)

Kontaktperson

Ivan Janås. Epost: i-janaas@online.no

Styret

Leder Thor Helge Jahnsen, Stafettveien 7, 3224 Sandefjord. Mob 45444429 E-post thor.helge.jahnsen@norconsult.com
Neste leder Sigurd Gogstad, Helgerødveien 20, 3228 Sandefjord. Mob 90101878 E-post sgogstad@broadpark.no
Sekretær Ivan Janås, Ranviksvingen 6,3212 Sandefjord, Mob 90941516 E-post i-janaas@online.no
Kasserer klubb kasse Peter Rabone, Årøveien 58, 3233 Sandefjord Mob 90746111 E-post peter.rabone@sfjbb.net
Kasserer service kasse Vidar Mikkelsen, Årøveien 407, 3233 Sandefjord Mob 93222026 E-post mikkelsen.vidar@gmail.com
Formann finans Vidar Adolfsen, Ringkollen 20B, 3227 Sandefjord Mob 92200376 E-post jvadolfsen@hotmail.no
Formann aksjon Øystein Kirkhus, Linglemveien 294, 3239 Sandefjord Mob 98888288 E-post aboekir@online.no
Hus og fest Asbjørn Wiik, Tulleåsen 8, 3160 Stokke Mob 94984151 E-post asbjorn.wiik@hotmail.com

Tønsberg

Velkommen til Civitan Tønsberg!

Vi er en herreklubb med 19 medlemmer.
Møtedager er annenhver mandag (ulike uker) kl. 19.30 på Furukollen 15.

HVA GIR ET MEDLEMSKAP I CIVITAN CLUB
TØNSBERG TIL MEG?

Felleskap med 19 andre medlemmer i lokalsamfunnet.
Medlemsmøter, temamøter eller bedriftsbesøk.
Muligheter for utvikling gjennom styredeltakelse.
Muligheter for deltakelse på årlige seminarer.
Muligheter for deltakelse på landsmøter.
Muligheter for deltakelse på verdens kongress. (Som arrangeres i Amerika)
Sommeravslutning med mat og drikke.
Julemiddag med tilbehør på juleavslutningen.

HVA GJØR VI I LØPET AV ET ÅR
Vi er med på Aktivitet Mot Rus. (tidligere rusavhengige i fengsel/institusjoner)
Vi arrangerer (Bowling – Bueskyting – Volleyball turneringer)
Vi er med på Brandbu lekene. (For utviklingshemmede)
Vi arrangerer dansefest for utviklingshemmede på Eik samfunnshus i januar.
Vi hjelper TFIL med trening på onsdager. (Tønsberg funksjonshemmedes idrettslag)
Vi støtter diverse organisasjoner og gir tilskudd til humanitært arbeid.
Vi har innsamling hvert år til (Alzheimer, aktivitet mot rus og idrett for utviklingshemmede)
Vi arrangerer noe for de eldre en til to ganger i året.
Vi har mini markedet på huset en til to ganger i året.
Vi støtter Civitan lekene i Vestfold.
Vi drifter campingen på Torgersøya.
Vi har eget klubbhus sammen med Civitan Kristina.
Vi har møte på huset annen hver mandag.

Besøk oss på Civitans hjemmeside på facebook

Kontaktperson

Robert Horst mobil 454 75 010 e-post robert.horst@sf-nett.no

Styret

Leder, Robert Horst
neste leder, Sven Erik Haugan
Kasserer, Dagfinn Tveiten
Sekretær, Tommy Hassum
Styremedlemmer, Petter Hansen, Jon Ødegård
Medlems ansvarlig, Sven Svendsen

Victoria - Horten

Velkommen til Civitan Victoria!

Kontaktperson Gyda Eileen Wærås - e-post ; gyda.e.waraas@gmail.com

Sist oppdatert 23. november 2022 av Torgunn Hauge