Velkommen til Civitan Bærum!

Grunnet kovid pandemien blir det mange justeringer på arrangementer og møter. Vennligst ta kontakt med klubben for å kontrollere at arrangementet du ønsker å komme på, blir arrangert.

Civitan Bærum en frivillig, humanitær forening som ble startet i Bærum den 05. oktober 20212. Alle de første medlemmene hadde tidligere vært medlem av Civitan Club Bærum som har vært operativ siden 21. august 1973.

 • Civitan Bærum er tilsluttet Civitan i Norge.
 • Civitan Bærum baserer sitt frivillige arbeid på de 3 grunnpilarene fellesskap, kunnskap og hjelpsomhet og utfører sitt arbeid stort sett i nærmiljøet i Bærum.
 • Vedtektene for Civitan Bærum kan du lese her.
 • Les mer om Civitan Bærums aktiviteter i aktivitetsplanen.
 • Forløpig informasjon om klubbens informasjonsmøter kan du få her.
 • Civitan Bærum har møter i Atriumsgården, Claude Monets Allé 21, Sandvika.
 • Møteplanen for klubben kan du lese her.
 • Civitan Bærums Styre velges blant klubbens medlemmer.

Civitan Bærums Aktivitetsplan

Etterfølgende liste viser hvilke service-aktiviteter Civitan Bærum arbeider med i dag. For å se tidsplanen for de forskjellige aktivitetene trykk her.

GATELAGET STABÆK FOTBALL
I nært samarbeid med Stabæk Fotball bidrar Civitan Bærum med praktisk hjelp i forbindelse med trening og kamper for Gatelaget Stabæk Fotball. På grunn av pandemien er Civitan sitt arbeid satt på «hold». Gatelaget forøvrig pågår som vanlig.

DEL DRØMMEN
Civitan Bærum deltar i «Del Drømmen» prosjektet til Stabæk Fotball. Prosjektet henter barn/ungdom fra sykehus og institusjoner til Stabæk Fotball sine hjemmekamper. Dette for at de skal få et avbrekk fra sin sykehus/institusjons tilværelse. Grunnet pandemien er dette satt på midlertidig «hold».

IDRETT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Civitan Bærum som del av Civitan i Norge, er en viktig bidragsyter til idrett for mennesker med utviklingshemning. Civitan Bærum tar aktivt del i dette arbeidet på nasjonalt plan.
Lokalt støtter Civitan Bærum Helios Idrettsforening sitt idrettsarbeide. Helios Idrettsforening har base på Rykkinn i Bærum og driver i hovedsak med boccia.

AKTIVITET MOT RUS
Civitan Bærum støtter Civitan i Norges prosjekt «Aktivitet MOT Rus». Dette er et aktivitetstilbud til rusmisbrukere, for å oppmuntre til mer aktivitet. Formålet er både å gi deltakerne økt tro på egne ferdigheter, samt å motvirke stigmatisering som kan hindre tilbakevending til normale liv.
Civitan Bærum støtter også prosjektet Idrett MOT Rus. Dette er et fellesarrangement i regi av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og Samarbeid med LOKAL IDRETT. Prosjektet støttes av Helsedirektoratet. Les mer om Idrett Mot Rus.

TILSTELNINGER
Hyggelige sammenkomster på alders- og sykehjem med fokus på sang og musikk. For tiden konsentrerer vi oss om Dønski bo og behandlingssenterCarpe DiemNordraaks vei bo- og behandlingssenter og Stabekk bo- og behandlingssenter.

GÅTURER
I samarbeid med Bærum kommune arrangerer Civitan Bærum gåturer for psykisk utviklingshemmede. Aktiviteten er midlertidig stanset av kommunen grunnet liten deltagelse.

UT PÅ BYEN
Civitan Bærum går en tur ut på byen med folk som har et spesielt behov. Man går da på kino, teater, på restaurant eller bare ut og ser på livet. 

I dette prosjektet arrangeres også bussturer med bespisning for eldre og for mennesker med bistandsbehov til populære utfartssteder eller til en «Harry-tur».

MILJØPRIS
I samarbeid med Bærum kommune gir Civitan Bærum en skolemiljøpris til den ungdomsskole i Bærum som har det beste skolemiljøtiltaket.

LESEOMBUD
Et klubbmedlem er leseombud på eldresenter i Bærum. For tiden konsentrerer vi oss om Dønski bo og behandlingssenter og Stabekk bo- og behandlingssenter. I pandemi tider må leseombudet arbeide via nett-baserte løsninger. Vi ser her Harry Binderø lese: https://youtu.be/ihTWc57nmnY

TURER TIL BESØKSGSÅRDER
I samarbeid med andre frivillige organisasjoner arrangerer opplevelsesturer til besøksgårder for barnefamilier.

STØTTEKONTAKTER
Flere enkeltmedlemmer er støttekontakt for mennesker med spesielle behov.

HOME START
2 av klubbens medlemmer er med i Home Start organisasjonen

RØDE KORS.
Flere av klubbens medlemmer er med i Røde Kors Besøkstjenesten; som besøksvenn.

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET
En av klubbens medlemmer hjelper personer som finner det vanskelig å komme tilbake til arbeidslivet.

NEPAL
Nepal er et land som har vært hardt rammet av jordskjelv og flom. Oppbyggingsarbeidet er vanskelig samtidig som det er stor fattigdom i landet. Civitan Bærum ønsker å hjelpe med dette oppbyggingsarbeidet gjennom foreningen HimalPartner. Prosjektet vi satser på er «Mental Helse«.

Civitan Bærums Informasjonsmøter

Grunnet pandemien blir det ikke planlagt eller arrangert informasjonsmøter foreløpig. Dersom du ønsker informasjon vennligst ta kontakt med klubben

Civitan Bærum, Møteplan

Møteplan 2022

Medlems- og foredragsmøtene avholdes generelt 1. og 3. tirsdag i måneden i Atriumsgården, Claude Monets Allé 21, Sandvika. Møtene starter kl. 19:00 men man møtes oftest litt tidlig for en prat.

 1. jan . : Medlemsmøte Avlyst 
  18. jan.  : Ekstraordinært Årsmøte og Medlemsmøte med foredrag. Eva Wilhelmsen: «Min oppvekst med en bror med Down-syndrom»
  01. feb. : Medlemsmøte
  12. feb.: Landsmøte Civitan Norge i Tønsberg                                                                   
 2. feb.: Landsmøte Civitan I Norge i Tønsberg
  15. feb.: Medlemsmøte med foredrag. Vanja Sortnes: Liv og Lys, et barnehjem i Romania.
  01. mar.: Årsmøte / Medlemsmøte
  15. mar.: Medlemsmøte med foredrag. Cecilie Hirsch Tjersland: Fontenehuset.
  05. apr.: Medlemsmøte
  19. apr.: Medlemsmøte med foredrag. Tema ikke bestemt
  03. mai: Medlemsmøte
  07. jun. : Medlemsmøte.
  14. jun.: Medlemsmøte / Sommeravslutning

SOMMERFERIE

2. aug. : Medlemsmøte
16. aug. : Medlemsmøte med foredrag
06. sept.: Medlemsmøte
20. sept.: Medlemsmøte med foredrag. Bjørg Thorhallsdottir: Du velger hvem du er.
04. okt.: Medlemsmøte.
18. okt. : Medlemsmøte med foredrag: Evensen Jr.: Min far, Jens Evensen.
01. nov. : Medlemsmøte
15. nov. : Medlemsmøte med foredrag. Arne Bergsaker: Afganistan – Årtuseners flerkulturell korsvei og etnisk smeltedigel
06. des.: Medlemsmøte / Nytt styre
15. des. : Juleavslutning

TIDSPLAN FOR AKTIVITETER

På grunn av Pandemien er mange aktiviteter midlertidig stanset. Dette gjelder aktiviteter som Gatelaget, «Ut på Byen», deler av besøkstjeneste gjennom Røde kors og direkte hyggekvelder på Bo og behandlingshjem.

Etterfølgende aktivitetsliste viser aktiviteter som likevel er planlagt. I tillegg kommer aktiviteter som avtales fortløpende ved behov. Dette gjelder aktiviteter gjennom «Home Start», arbeid med å få personer tilbake til arbeidslivet o.l.

03., 10., 17., 24. og 31. januar.: Lesedager

 1. jan.: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
 2. jan.: Tilstelning på Carpe Diem.
 3. jan.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
 4. jan.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter

07., 14., 21. og 28. februar.: Lesedager

 1. feb.: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
 2. feb.: Tilstelning på Carpe Diem.
 3. feb.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
 4. feb.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.

07., 14., 21. og 28. mars.: Lesedager

 1. mars: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
 2. mars: Carpe Diem.
 3. mars: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
 4. mars: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.

04., 11. og 25 april: Lesedager

 1. april: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
 2. april: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
 3. april: Tulipanaksjon.
 4. april: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.
 5. april: Tur med barnefamilier til Bergvang Gård. Samarbeid med Home Start.

02., 09., 16., 23. og 30. mai: Lesedager

 1. mai: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
 2. mai: Tilstelning på Carpe Diem.
 3. mai: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.

06., 13., 20. og 27. juni.: Lesedager

 1. juni: Tilstelning Atriumsgå
 2. juni: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter
 3. juni: Tilstelning på Carpe Diem.
 4. juni: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
 5. juni: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter

08., 15., 22. og 29. aug.: Lesedager

 1. aug.: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter
 2. aug.: Tilstelning på Carpe Diem.
 3. aug.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter
 4. aug.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.

05., 12., 19. og 26. sept.: Lesedager

 1. sept.: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
 2. sept.: Tilstelning på Carpe Diem.
 3. sept.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
 4. sept.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.

03., 10., 17., 24. og 31. okt.: Lesedager

 1. okt.: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
 2. okt.: Tilstelning på Carpe Diem.
 3. okt.: Tilstelning på Atriumsgården
 4. okt.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
 5. okt.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.

07., 14., 21. og 28. nov.: Lesedager

 1. nov.: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
 2. nov.: Tilstelning på Carpe Diem.
 3. nov.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
 4. nov.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.
 5. nov.: Busstur med eldre og psykisk utviklingshemmede.
 6. og 12. des. Lesedager
 7. des.: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter, juleavslutning.
 8. des.: Tilstelning på Carpe Diem, juleavslutning.
 9. des.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter, juleavslutning.
 10. des.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter, juleavslutning.